Hvad er angst?

Angst er en naturlig reaktion på oplevet fare. Angsten sikrer, at vi reagerer hurtigt og instinktivt og fx flygter eller forsvarer os, når vi føler os truede. Men nogle mennesker reagerer på begivenheder eller i situationer, der ikke almindeligvis udløser angst. Det vil sige, at den naturlige angstreaktion er ude af proportion med den reelle fare.

Nervøse tilstande dækker over de mest almindelige angstlidelser som socialfobi, agorafobi, enkeltfobi, panikangst, generaliseret angst og OCD. Angsten er typisk vedvarende, det føles måske som om den altid har været der, og typisk har den ikke én bestemt årsag.
Stress-relaterede tilstande dækker over reaktioner på enten svær belastning, der udløser en akut belastningsreaktion, eller en permanent negativ livsændring der medfører en tilpasningsreaktion. Diagnoserne hedder posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), akut stressreaktion og tilpasningsreaktion.

Somatoforme tilstande er tilstande hvor patienten gentagende gange oplever at have fysiske symptomer og behov for fysisk behandling, trods forsikringer fra lægen om at der ikke er noget galt. Tilstandene drejer sig om angst for eget helbred.

  ÅBNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 9:00 – 17:00
Fredag 9:00 – 16:30
Helligdage Lukket

  (+45) 61 73 76 44

  FIRMA ADRESSE

Slotsmarken 11, 2970 Hørsholm
CVR 37 18 11 45

0%
oplever i løbet af et år en angsttilstand

Hvor mange har angst?

Der er nogen usikkerhed omkring præcis hvor udbredt angsttilstande er, men alle undersøgelser tyder på at forekomsten er høj. En stor undersøgelse blandt flere europæiske lande konkluderer at ca. 12 % af befolkningen i løbet af et år har en angsttilstand.

En Norsk undersøgelse viser tal helt oppe på næsten 20%. De fleste angsttilstande ses i langt højere grad hos kvinder end mænd. Der er også mange der har flere former for angst, eller angst og depression samtidig.

0%
Norsk undersøgelse siger helt op til

Bestil tid i dag

Ingen problemer er for store og ingen er for små. Bestil tid allerede i dag og få professionel hjælp til problemet. Rikkethue.dk – Terapi med kvalitet, omsorg og kunden i centrum.